نام ونام خانوادگی : داوود یحیایی
رشته تحصیلی : تاریخ و تمدن ملل اسلامی
مدرک تحصیلی : دکتری
رتبه علمی : استاد یار
پست الکترونیکی : Dyahyaei@yahoo.com
آدرس صفحه خانه :  
 
  سوابق تحصیلی:
 
  فوق لیسانس :
  تاریخ و تمدن ملل اسلامی
  دکتری :
  تاریخ و تمدن ملل اسلامی
   

سوابق اجرایی:

 1. رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان(برازجان) از آذرماه 1394 تا کنون.
 2. معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر از تیرماه 1394 تا آذرماه 1394.
 3. رئیس شورای دانشجویی، فرهنگی و ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر از تیرماه 1394 تاکنون.
 4. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر از آبان ماه سال1390 تا تیرماه 1394.
 5. رئیس کارگروه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر از شهریور 1393 تا تيرماه 1394.
 6. دبیرو عضو کمیته منتخب ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر از مهرماه سال  1389 تا امروز.
 7. رئیس دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر از آغاز سال 1389 تا آبان ماه 1390.
 8. عضو ثابت و رئیس شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر از سال 1389 تاتیرماه 1394.
 9. عضو کمیته تخصصی تاریخ و باستان شناسی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1392 تاکنون.
 10.  مدیر گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر از ابتدای سال 1387 تا 1390.
 11.  عضو فعال شورای بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر از سال 1383 تا امروز.
 12.  عضو هیات علمی تمام وقت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر از سال 1381 تا امروز.

سوابق پژوهشی:

 1. پایان نامه کارشناسی ارشد:«جغرافیای تاریخی و تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوشهر از دوره مغول تا پایان قاجاریه»، پژوهش برتر و برگزيده استان بوشهر در سال 1379.
 2. رساله دکتری: « بازرگانی  سیراف در پنج قرن نخست هجری»، دفاع بهمن ماه 1386.
 3. دانشجوی برگزیده و ممتاز علمی و اخلاقی مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، 1383.
 4. دبیر علمی همایش «تعاملات علمی، فرهنگی و هنری اسلام و ایران»، دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، اسفندماه 1393.
 5. دبیر همایش بین المللی «خلیج فارس؛ چالش­ها و فرصت­ها»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، اسفندماه .1392
 6. راهنمایی و مشاوره بیش از 70 رساله دكتري وپایان نامه کارشناسی ارشد از سال 1384 الی 1395 در دانشگاه آزاد.
 7. رئیس کمیته علمی و پژوهشی، دفاع و امنیت ملی کمیسیون راهبری پژوهش استان بوشهر از سال 1392 الی 1394.
 8. رئیس کمیته علمی و پژوهشی تاریخ ، فرهنگ و هنر کمیسیون راهبری پژوهش استان بوشهر از سال  1394 تاکنون.  
 9.  عضو هیات علمی و داور همایش های متعدد علمی و بین المللی در ده سال گذشته.

طرح های پژوهشی:

 1. مجری طرح پژوهشی «آراء و عقاید دینی هخامنشیان»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، 1384.
 2. مجری طرح پژوهشی « انسان و جامعه از دیدگاه ابن خلدون » ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ، 1391.
 3. مجری طرح پژوهشی «رابطه بین مدیریت معنوی و عملکرد سازمانی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر)، 1394.
 4. ناظر طرح پژوهشی برون دانشگاهی «تقویت همگرایی و پذیرفتن تنوع مذهبی با اولویت شهرستان کنگان و عسلویه» با کارفرمایی دفتر سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر، مجری طرح دکتر غلامرضا جعفری نیا، خاتمه طرح سال 1394.
 5. ناظر طرح پژوهشی برون دانشگاهی «بررسی و تبیین مسجد بر شهادت طلبی، ایثارگری و گرایش به ارزشهای اسلامی» با کارفرمایی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر، مجری طرح خانم معصومه احمدی، خاتمه طرح سال 1394.
 6. ناظر طرح پژوهشی برون دانشگاهی سازه های آبی تاریخی سیراف و جم، کارفرما اداره آب منطقه ای استان بوشهر، مجری دکتر عباس عاشوری نژاد و خانم دکتر مرصع صیادی،طرح پژوهشی برگزیده و برتر جشنواره فرهيختگان دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی کشور در اردیبهشت ماه 1395.

مقالات ژورنال های ISI و علمی پژوهشی:

 1. مقاله «THE ROLE OF WOMEN IN PROMOTING FAMILY MENTAL SECURITY»، مجله Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences ، Vol(4) ، 2014
 2. مقاله «Review of fiscal policy Abbasian Relying on Iranian border»، مجله Journal of Applied Science and Agriculture ، Vol(9) ، 2014
 3. مقاله «بازرگانی دریایی سیراف در سده های نخستین اسلامی»، مجله علمی و پژوهشی تاریخ و تمدن اسلامی، شماره هفتم، بهار و تابستان 1387.
 4. مقاله « جنگ های ایران و روسیه: زمینه ساز تغییر رویکرد نظام آموزشی ایران در عهد قاجاریه»، مجله علمی و پژوهشی تاریخ و تمدن اسلامی، شماره نهم، بهار و تابستان 1388.
 5. مقاله « جایگاه آموزش و پرورش در توسعه فرهنگی و حفاظت از محیط زیست استان بوشهر»،داوود یحیایی، هنگامه مصدق زاده، پذیرش شده در خرداد 1392 جهت چاپ در مجله علمی پژوهشی "فصلنامه علوم محیطی"، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
 6. مقاله «بررسی آسیب­شناسی نظام پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر»، داوود یحیایی، نرگس یحیایی،مجله علمی پژوهشی فصلنامه "رهیافتی نو در مدیریت آموزشی"، واحد مرودشت، بهار 1394.
 7. مقاله"درک تاریخ و فلسفه آن در پرتو قرآن : ممیزه تاریخ نگاری ابن خلدون " داوود یحیایی، مجله علمی پژوهشی"پژوهش نامه تاریخ" ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، شماره 29، زمستان 1391.
 8. مقاله «آموزش و پرورش سنتی و مکتب­خانه­ها و تغییر رویکرد نظام آموزشی ایران در عهد قاجاریه »، مجله علمی و پژوهشی پژوهش­نامه تاریخ، شماره 27، بهار 1391.
 9. «مقدرات آسماني در بهمن نامه»، مرضيه ندافي، سيد احمد حسيني كازروني، شمس الحاجيه اردلاني و داوود حيايي ، مجله علمي و پژوهشي دهخدا، شماره 22، زمستان 1393.
 10. «بخت و سرنوشت در گرشاسب نامه»، مرضيه ندافي، سيد احمد حسيني كازروني، شمس الحاجيه اردلاني و داوود حيايي، فصلنامه علمي و پژوهشي زبان و ادبيات فارسي ، سال ششم، شماره 18، بهار1393.
 11. «دوزن» بررسي تطبيقي داستان سودابه و سو-دا- گي بر اساس شاهنامه و فنگ شن ين ايي، ساره تربيت، سيد احمد حسيني كازروني، مريم پرهيزگاري و داوود يحيايي، فصلنامه علمي و پژوهشي زن وفرهنگ، سال هفتم، شماره 25، پائيز 1394.
 12. «افسانه افسون سودابه (جستاري كوتاه و تفاوت درباره جلوه نمايشي شخصيت سودابه در شاهنامه)»، ساره تربيت، سيد احمد حسيني كازروني، مريم پرهيزگاري و داوود يحيايي، فصلنامه علمي و پژوهشي تئاتر، شماره 61، تابستان 1394.

مقالات کنفرانس:

 1. The influence of existancianlismon teaching methods', 4th Cyprus International Conference on Educational Research, March 19-21, 2015, Girne American university Kyrenia Northern Cyprus.
 2. "Ontology of moral must concept in the opinion of kant and adliyah theologians', 4th Cyprus International conference on Educational Research, March 19-21, 2015, Girne American university Kyrenia Northern Cyprus
 3. “The School role in Lively education and student's mental health”Cyprus International Conference on Educational Research, February 8-10,2012, Middle East. Technical university Northern Cyprus Campus-North Cyprus.
 4. “A Comparative study of the Islamic Scholar's titles during the First Centuries of the Islamic Era and Those of The Islamic Scholar's at the today's universities”Cyprus International Conference on Educational Research, February 8-10,2012, Middle East. Technical university Northern Cyprus Campus-North Cyprus.
 5. مقاله" انتقال تدریجی مراکز بازرگانی خلیج فارس از شمال به جنوب " ارائه به صورت سخنرانی در همایش بین المللی خلیج فارس، آذر ماه 1388، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر.
 6. مقاله" نقش آموزش و پرورش در حفظ و توسعه محیط زیست در استان بوشهر" همایش بین المللی پیوست نگاری فرهنگی ، تابستان1392، مرکز مهندسی فرهنگی با همکاری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 7. مقاله" نقش زنان در ارتقای روانی خانواده" داوود یحیایی، هنگامه مصدق زاده ارائه بصورت سخنرانی در همایش بین المللی نقش زنان مسلمان دانشمند در پیشبرد علوم و فناوری" 22و 23 آذرماه 1391، دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه الجزایر و شبکه زنان دانشمند جهان اسلام.
 8. مقاله" نقش مدارس در ارتقای بهداشت روانی دانش آموزان" داوود یحیایی، هنگامه مصدق زاده ارائه به صورت سخنرانی در همایش ملی آموزش و امنیت ، 17 اسفند 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد.
 9. مقاله" شناخت آثار تربیتی فردی سپاسگزاری از دیگران در تعلیم و تربیت اسلامی، داوود یحیایی و مریم عبدالهی، دومین همایش ملی فرهنگ غدیر، الگوی تمدن و سبک زندگی اسلامی،28 مهرماه 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تبریز.
 10. مقاله «مدیریت معنوی در اسلام» ، داوود یحیایی و نرگس یحیایی، همایش بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، موسسه علمی سفیران فرهنگی مبین و دانشگاههای قم، تابستان 1394، قم.

سوابق تدریس:

 1. رشته تاریخ وفلسفه تعلیم و تربیت، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، از سال 1384 تا امروز.
 2. رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، از سال 1393 تاکنون
 3. رشته علوم سیاسی و الهیات،مقطع کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، از سال 1381 تا امروز.
 4. رشته تاریخ، مقطع کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه،از سال 1386 تا امروز.
 5. رشته تاریخ، مقطع کارشناسی، دانشگاه پیام نور بوشهر،از سال 1385 تا 1390.
 6. رشته الهیات، مقطع کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، از سال 1380 تا 1381.

زمینه های مطالعاتی:

تاریخ اسلام، تاریخ علوم، تعلیم و تربیت اسلامی، تاریخ آموزش و پرورش در ایران اسلام، تاریخ ادیان، تاریخ تحولات جهان اسلام، تاریخ تحول دولت در ایران و اسلام ، نظام سیاسی و دولت در اسلام، فرهنگ و تمدن اسلامی(هنر، تشکیلات اسلامی، نظام سیاسی)، شرق شناسی و نقد آثار مستشرقان