نمایش محتوا نمایش محتوا

شماره تماس دفتر ریاست واحد :

077-34249425

نمابر :

077-33683700

کد پستی : 7561888711

آدرس :

برازجان-خیابان دانشگاه-روبروی دادگستری

 

 

ایمیل :info@diau.ac.ir