نمایش محتوا نمایش محتوا

فرم های پایان نامه کارشناسی ارشد

مراحل عنوان فایل
مرحله اول
تکمیل فرم انتخاب موضوع + پرینت نتایج جستجوی سایت های اعلام شده
مرحله دوم
تکمیل فرم های پروپوزال
مرحله سوم
تکمیل فرم 7 (مجوز دفاع)+تنظیم پایان نامه (براساس آیین نامه نگارش) و فنربندی آن
مرحله چهارم
تکمیل فرم پیش داوری
مرحله پنجم
فرم های آمادگی جلسه دفاع+ ابلاغ نهایی
مرحله ششم
فرم 12
مرحله هفتم فرم 14
 
معرفی نامه ها

نمایش محتوا نمایش محتوا

فرم های سمینار کارشناسی ارشد

  فرم سمینار

نمایش محتوا نمایش محتوا

فرم های کارآموزی و پروژه کارشناسی

   فرم نمره کارآموزی
   فرم تعریف پروژه
   فرم نمره پروژه

نمایش محتوا نمایش محتوا