نمایش محتوا نمایش محتوا

 
نام ونام خانوادگی : مریم خسروانجم
رشته تحصیلی : مهندسی هسته ای
گرایش تحصیلی مهندسی رآکتور
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
  پست الکترونیکی :

khosroanjom_m@yahoo.com

  تلفن تماس : 07734249424
     

 

شرح وظایف مدیر امور پژوهشی به قرار زیر می باشد:

شرح وظایف مدیر امور پژوهشی به قرار زیر می باشد:

 • دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 • انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه با توجه به نیازهای صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخص ها و معیارهای مربوط و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی
 • بررسی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه های پیش بینی شده
 • تهیه و تنظیم و جمع آوری آمار و اطلاعات پروژه های انجام شده و در دست اجرا و ارسال آن به مراجع ذیربط
 • تامین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ها با کمک واحدهای مربوطه
 • انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام در خصوص اجرای آنها
 • برقراری ارتباط با قطب های علمی، صنعتی، و اقتصادی مملکت به منظور شناخت طرح­های تحقیقاتی و آموزشی و نیروهای تخصصی مورد نیاز آنها
 • معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی و توانی های بالقوه دانشگاه به صنایع
 • جمع آوری طرح های متناسب علمی و صنعتی صنایع جهت استفاده دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی
 • انجام امور مربوط به پروژه ها
 • شناخت دوره های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت مورد نیاز بخش های صنعتی کشور
 • همکاری با سازمان ها و شرکت ها در حهت انجام آزمایش های صنعتی-تحقیقاتی با توجه به ضوابط مورد عمل
 • ترتیب بازدید مسئولین بخش صنایع کشور از دانشگاه و بالعکس با هماهنگی واحدهای مربوطه
 • دعوت از محققین و دانشمندان کشورهای مختلف برای شرکت در کنفرانس­ها و سمینارهای علمی- پژوهشی در دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط
 • همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی دانشکده ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی
 • انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه
 • ارزشیابی پیشرفت فعالیت­های پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش سالیانه
 • تهیه و تنظیم برنامه های پژوهشی در قالب برنامه های مصوب
 • بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده
 • برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و برنامه ریزی و هماهنگی برای ارائه مقالات علمی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه در کنفرانس های علمی بین المللی و منطقه ای خارجی
 • برنامه­ریزی و همکاری با اعضای هیات علمی در انتشار تالیفات و کتب ترجمه شده
 • برنامه ریزی و نظارت بر مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه
 • انجام امور مربوط به بورسیه ها، فرصت­های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت به امور تحصیلی اعضای هیات علمی با هماهنگی دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین­الملل دانشگاه
 • برقراری ارتباط با اساتید و صاحب نظران و متخصصان و ترغیب آنان جهت ارائه مقالات، ترجمه و تالیفات علمی جهت بررسی و نشر در مجلات علمی و فنی دانشگاه ها.
 • تشکیل کمیته های همکاری علمی-صنعتی با سازمان­های مختلف و واحدهای صنعتی
 • انجام امور مربوط به همکاری های علمی و تحقیقاتی با بخش صنایع کشورک
 • برقراری ارتباط با صنایع و کارخانجات برای عقد قرارداد در مورد طرح های علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط   صنعت با جامعه
 • برنامه ریزی در خصوص کارآموزی دانشجویان
 • تشویق اعضای هیات علمی برای اجرای پژوهش های کاربردی و فن بازاریابی پژوهش
 • برنامه ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیات علمی و دانشجویان
 • برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه ترویج کارآفرینی و آشنایی دانش آموختگان با مفهوم کارآفرینی
 • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه کارآفرینی برای اعضای هیات علمی به دانشجویان و دانش­آموختگان
 • حمایت از کارآفرینان به عنوان الگو برای دانشجویان
 • هدایت دانشجویان برای کاربردی نمودن تخصص خود
 • آشنا نمودن دانشجویان به کلیه زمینه های شغلی موجود در جامعه
 • همفکری با مدیران گروه های آموزشی به منظور ترغیب آنها به تاسیس دوره های میان رشته ای کاربردی
 • برگزاری دوره ها و سمینارهای کوتاه مدت برای افزایش دانش کاربردی
 • انجام مکاتبات و امور مربوط به معرفی دانشجویان به ادارات و دستگاه های مختلف برای انجام دوره کارآموزی و کارورزی در چهارچوب مقررات
 • شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی و معرفی آنها به دانشگاهیان
 • ایجاد اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی
 • تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی-کاربردی
 • توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش محور
 • تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه
 • انجام بررسی و اقدامات لازم در امر پاسخگویی به نیازهای جامعه در مراکز علمی و کارآفرینی
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوقش