نمایش محتوا نمایش محتوا

شماره تماس پژوهش  و فنآوری :

34249666-077

نمابر :

34242438-077

دفتر معاون پژوهش و فنآوری:

077-33683709

آدرس :

برازجان-خیابان دانشگاه- روبروی دادگستری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان (برازجان)

 

 

پست الکترونیکی: