نمایش محتوا نمایش محتوا

رشته های انسانی

 1. حقوق (کارشناسی)
 2. مدیریت بیمه (کارشناسی)
 3. مدیریت بازرگانی (کارشناسی)
 4. مدیریت امور دفتری ( کاردانی)
 5. زبان و ادبیات فارسی (کارشناسی)
 6. حسابداری ( کاردانی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته) 

رشته های گروه هنر و معماری:

کاردانی پیوسته :

 1. نقشه کشی معماری
 2. گرافیک- گرافیک

کاردانی ناپیوسته

 1. معماری
 2. هنرهای تجسمی- گرافیک
 3. هنرهای تجسمی- نقاشی

کارشناسی ناپیوسته:

 1. گرافیک- تصویر سازی
 2. مهندسی تکنولوژی معماری

لیست رشته های فنی و مهندسی

کاردانی پیوسته:

 1. الکتروتکنیک
 2. الکتروتکنیک – برق صنعتی
 3. ساختمان
 4. کامپیوتر

کاردانی ناپیوسته:

 1. نرم افزار کامپیوتر
 2. مکانیک- نقشه کشی صنعتی
 3. الکترونیک و ابزار دقیق

کارشناسی پیوسته:

 1. مهندسی شیمی پالایش – گاز – پتروشیمی
 2. مهندسی شیمی
 3. مهندسی برق
 4. مهندسی عمران
 5. مهندسی مکانیک

کارشناسی ناپیوسته:

 1. مهندسی اجرایی عمران
 2. مهندسی تکنولوژی عمران- عمران
 3. مهندسی تکنولوژی برق- قدرت
 4. مهندسی تکنولوژی معماری
 5. مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ارشد:

 1. مهندسی برق- الکترونیک
 2. مهندسی برق- سیستم های قدرت
 3. مهندسی شیمی- فرآیند
 4. مهندسی عمران- راه و ترابری
 5. مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
 6. مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
 7. مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری
 8. حقوق - حقوق عمومی

دکتری تخصصی:

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژِی

 

     رشته حسابداری

حسابداری                 کاردانی پیوسته مدیر گروه: رضا داوودی
کاردانی ناپیوسته
کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی پیوسته

 

اساتید گروه حسابداری و مدیریت
نام و نام خانوادگی رشته مقطع نحوه همکاری
رضا داودی مدریت دانشجوی دکتری هیات علمی
عبداله عطایی اقتصاد کارشناسی ارشد مدعو
اسماعیل کمالی راد مدیریت دکتری تخصصی مدعو
احمد خلیفه حسابداری کارشناسی ارشد مدعو
حسن احمدی حسابداری کارشناسی ارشد مدعو
اعظم استوار حسابداری کارشناسی ارشد مدعو
سارا بابااحمدی مدیریت کارشناسی ارشد مدعو
سید عبدالصاحب سجادی مدیریت دانشجوی دکتری مدعو
رضا بزرگمهر مدیریت کارشناسی ارشد مدعو
مصیب بهیان نژاد حسابداری کارشناسی ارشد مدعو
مرضیه دهقایدی حسابداری کارشناسی ارشد
مهدیه زمانی مدیریت کارشناسی ارشد مدعو
لیلا شهریاری اقتصاد کارشناسی ارشد مدعو
اعظم صالحی مدیریت کارشناسی ارشد مدعو
مهرداد طوبائی مدیریت کارشناسی ارشد مدعو
غلامرضا عبدی پور مدیریت کارشناسی ارشد مدعو
مینا فخرایی حسابداری کارشناسی ارشد مدعو
غلامرضا کشتکار مدیریت کارشناسی ارشد مدعو
نصراله ایزدی حسابداری کارشناسی ارشد مدعو
نصرت بحرینی اقتصاد کارشناسی ارشد مدعو
محمدرضا محمدی مدیریت کارشناسی ارشد مدعو
غلامعباس علیپوریان مدیریت دکتری تخصصی مدعو
حمید نبوی حسابداری کارشناسی ارشد مدعو
روح اله نعمتی مدیریت کارشناسی ارشد مدعو

اساتید گروه حقوق

اساتید گروه حقوق

نام و نام خانوادگی

رشته

مقطع

نحوه همکاری

سید امیرباقر موسوی

حقوق عمومی

دانشجوی دکتری

هیات علمی

عبدالمحمد افروغ

حقوق بین الملل

کدکتری تخصصی

هیات علمی

مهدی شعبان زاده

حقوق جزا

دانشجوی دکتری

هیات علمی

محمد جعفر مقدس

حقوق خصوصی

دانشجوی دکتری

مدعو

سید اصغر سجادی

حقوق بینالملل

دکتری تخصصی

مدعو

ناصر کشتکار

حقوق

کارشناسی ارشد

مدعو

مهدی فاتحی

حقوق بین الملل

دانشجوی دکتری

مدعو

غلامحسین گورکی

حقوق خصوصی

دانشجوی دکتری

مدعو

یوسف شهنه

حقوق جزا

کارشناسی ارشد

مدعو

حمید سلیمانی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشجوی دکتری

مدعو

غلامحسین گورکی

حقوق

دانشجوی دکتری

مدعو

مجید شاهینی

حقوق جزا

کارشناسی ارشد

مدعو

محمد آقایان حسینی

حقوق بین الملل

دانشجوی دکتری

مدعو

جعفر زارعی

حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد

مدعو

علی دریمی

حقوق بین الملل

دانشجوی دکتری

مدعو

هادی کفاش

حقوق جزا

کارشناسی ارشد

مدعو

جواد لقمان زاده

مطالعات ایران

دانشجوی دکتری

مدعو

مرتضی گشتاسب

علوم سیاسی

کارشناسی ارشد

مدعو

سید کاظم موسوی

علوم سیاسی

کارشناسی ارشد

مدعو

خضر خلیلی

پزشکی

دکتری حرفه ای

مدعو

هادی پاپری

حقوق جزا

کارشناسی ارشد

مدعو

مهدی برهان

حقوق جزا

کارشناسی ارشد

مدعو

فرشید اکبرزاده

حقوق جزا

دانشجوی دکتری

مدعو

علی آریانا

حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد

مدعو

یداله آهنجگر

حقوق

کارشناسی ارشد

مدعو

گروه زبان و ادبیات فارسی

 اساتید گروه زبان و ادبیات فارسی

نام و نام خانوادگی

رشته

مقطع

وضعیت استخدام

سیده سمیرا سید خشکبیجاری

زبان و ادبیات فارسی

دانشجوی دکتری

هیات علمی

دکتر سید محمود سیدصادقی

زبان و ادبیات فارسی

دکتری تخصصی

مدعو

دکتر نعیمه متوسلی

زبان و ادبیات فارسی

دکتری تخصصی

مدعو

اسداله لاریدشتی

زبان و ادبیات فارسی

دانشجوی دکتری

مدعو

 

 

 

 

 

 

 اسامی اساتید رشته عمران

 

نام و نام خانوادگی رشته مقطع نو ع همکاری
مرتضی خادمی مهندسی عمران-زلزله دانشجوی دکترا هیات علمی
مهدی مرادی مهندسی عمران کارشناسی ارشد مدعو
مهرداد پژوهان مهندسی عمران-زمین شناسی دکترا هیات علمی
محمد رضا فرودی جهرمی مهندسی عمران-زمین شناسی دکترا هیات علمی
سید حسین حسینی مهندسی عمران-سازه دانشجوی دکتری مدعو
فرناز موتمن مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد مدعو
محمد محمد پور شیرازی مهندسی عمران دانشجوی دکتری هیات علمی
وحید بحرینی مهندسی عمران-سازه دانشجوی دکتری هیات علمی
علیرضا پولادی مهندسی عمرانی خاک و سازه کارشناسی ارشد مدعو
سید محمد صادق جعفری مهندسی عمران کارشناسی ارشد مدعو
اسامی اساتید رشته مکانیک
نام و نام خانوادگی رشته مقطع وضعیت استخدام

مهران زرکش

مهندسی مکانیک

دکترا

هیات علمی

نیما غیاثی طبری

مکانیک

دکترا

هیات علمی

امین رودحله پور

مکانیک تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد

مدعو

مهران پارسایی برازجانی

مکانیک تبدیل انرژی دانشجوی دکترا

مدعو

ابراهیم غفاری

مکانیک

کارشناسی ارشد

مدعو

داوود بهرمند

مکانیک

کارشناسی ارشد

مدعو

منصوره بحرینی

مکانیک تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد

مدعو

سید حسن بصری

مکانیک تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد

مدعو

 اسامی اساتید رشته کامپیوتر

نان و نام خانوادگی رشته مقطع نحوه همکاری
اکبر بمانا معماری سیستم های کامپیوتری دانشجو دکترا هیت علمی
عباس دهقانی مهندسی کامپیوتر دکترا مدعو
کیوان رحیمی زاده مهندسی کامپیوتر دکترا مدعو
فاطمه صالح احمدی فناوری اطلاعات دانشجو دکترا مدعو
علی جوهر پور هوش مصنوعی کارشناسی ارشد مدعو
علیرضا سیاسی نژاد فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد مدعو
عبدالله رزمی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد مدعو
کامیاب خواجه ای معماری سیستم های کامپیوتری کارشناسی ارشد مدعو
عبد الرسول منصوری فرد فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد مدعو

اسامی اساتید رشته ارشد کامپیوتر

نام و نام خانوادگی رشته مقطع نحوه همکاری
کیوان بمانا کامپیوتر دکترا مدعو
عباس دهقانی مهندسی کامپیوتر دکترا مدعو
کیوان رحیمی زاده مهندسی کامپیوتر دکترا مدعو

اسامی اساتید رشته برق

نام و نام خانوادگی رشته مقطع نحوه همکاری
امید برازجانی مهندسی برق دانشجوی دکترا هیات علمی
نوید دیا سفر مهندسی برق دانشجوی دکترا هیات علمی
علی اصغر باقری مهندسی برق دانشجوی دکترا هیات هلمی
فتح الله شهیدی مهندسی برق دکترا هیات علمی
خداکرم عمادی مهندسی برق کارشناسی ارشد مدعو
مژده حیدریان اصل مهندسی برق دانشجوی دکترا هیات علمی
عظیم رضایی مطلق مهندسی برق کارشناسی ارشد مدعو
حامد گرگین پور مهندسی برق دکترا مدعو
مرضیه صولتی مهندسی برق کارشناسی ارشد مدعو
شادپور دهقان مهندسی برق کارشناسی ارشد مدعو
مهدی فرامرزی مهندسی برق کارشناسی ارشد مدعو
مجید توکلی مهندسی برق کارشناسی ارشد مدعو
ژاله سادات مولای زاهدی مهندسی برق کارشناسی ارشد مدعو
آمان رضایی مهندسی برق کارشناسی ارشد مدعو
ابراهیم غفاری مهندسی برق کارشناسی ارشد مدعو
لفاطمه تاجمال مهندسی برق کارشناسی ارشد مدعو
مریم پزشکی مهندسی برق کارشناسی ارشد مدعو
مهدی مرادی مهندسی برق کارشناسی ارشد مدعو
سیدعبدالهادی موسوی مهندسی برق کارشناسی ارشد مدعو
ناصر قاید زادگان مهندسی برق کارشناسی ارشد مدعو
سهراب زنگنه مهندسی برق کارشناسی ارشد مدعو

اسامی اساتید رشته شیمی

نام و نام خانوادگی رشته مقطع نحوه همکاری
حمید رفعیی شیمی هسته ای دکترا هیات علمی
سعیده باقری شیمی فیزیک دکترا مدعو
علیرضا گرامی زادگان شیمی تجزیه دانشجوی دکترا هیات علمی
سهیلا شهریاری شیمی کارشناسی ارشد مدعو
سید مهتاب مهدوی شیمی دانشجوی دکترا مدعو

اسامی اساتید رشته مهندسی شیمی

نام و نام خانوادگی رشته مقطع نحوه همکاری
رسول رزمی مهندسی شیمی دانشجو دکترا هیات علمی
مهرداد منطقیان مهندسی شیمی دکترا هیات علمی
پیام پرواسی مهندسی شیمی دکترا هیات علمی
حسین اسماعیلی مهندسی شیمی دکترا هیات علمی
زیبا برازجانی مهندسی شیمی کارشناسی ارشد مدعو
ابراهیم عرب مهندسی شیمی کارشناسی ارشد مدعو
امیر عباس رهسپار مهندسی شیمی کارشناسی ارشد مدعو
مهرداد ستوده مهندسی شیمی کارشناسی ارشد مدعو
حسین عباسی مهندسی شیمی کارشناسی ارشد مدعو