نمایش محتوا نمایش محتوا

نام ونام خانوادگی :  
رشته تحصیلی : روابط عمومی
مدرک تحصیلی : لیسانس
مرتبه علمی :  
پست الکترونیکی : mohammadi.m988@gmail.com
تلفن: 09179709163

سابقه کار:

  • مسئول اداری وبایگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان از سال 83تا 85
  • کارشناس امور فرهنگی دانشگاه جامع علمی وکاربردی از سال 91تا سال 92
  • کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد از سال 93تا کنون
  • برخی از اقداما ت وهمایش های انجام شده در حوزه فرهنگ:

1)بر گزاری جشنواره غذای بومی ومحلی:

 

2)برگزاری اردوی راهیان نور:

3)برگزاری اردوی فرهنگی ونفریحی کارکنان همراه با برگزاری مسابقه نقاشی برای فرزندان کارکنان:

4)برگزاری مراسم تجلیل از سه قاری برجسته قرآنی شهرستان:

5)برگزاری مسابقه قرآن وعترت:

6)برگزاری مراسم افطاری ساده در ایام ماه مبارک رمضان همراه با برگزاری مسابقه غذا بین کارکنان، مسابقه نقاشی بین فرزندان کارکنان و مسابقه کتاب خوانی: