نمایش محتوا نمایش محتوا

نام ونام خانوادگی : باقر اسماعیلی
رشته تحصیلی : مدریت بازرگانی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
مرتبه علمی : ---
پست الکترونیکی : ESMAEILI120@YAHOO.COM
آدرس صفحه خانه :  
تلفن تماس : 07734249427

نمایش محتوا نمایش محتوا

سوابق تدریس

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهرم، 1390 – 1392، (دروس رشته حسابداری)
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلوار، 1392 – 1394 ،  (دروس رشته حسابداری)
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان1391- 1394(دروس رشته حسابداری و مدیریت)

سوابق اجرایی

 •  1380بمدت 6 ماه کارشناس آمار و بودجه بهزیستی شهرستان دشتستان
 • 1381 - تاکنون : مدیر مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان
 • 1394  - معاونت اداری ومالی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کنگان بمدت 6 ماه
 • از دیماه1394 الی فرودین 1395 بعنوان سرپرست حوزه معاونت اداری ومالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان

دوره های آموزشی

 • "کارگاه آموزشی مدیریت عملیاتی" منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
 • "مدیریت مالی " منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی
 • گواهینامه آیین نگارش و مکاتبات اداری" منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی
 • گواهینامه آشنایی با اینترنت " منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی

عضویت در انجمن حسابداری مدیریت ایران

مقالات

BAGHER ESMAEILI-  Identification and Grading of Factors Effective on the Reinforcement of Boushehr

Province’s Merchants Trust in Electronic Business- Ekonomie-Management Journal (ISSN 2301-2005), Issue 11, February 2014

شرح وظایف مدیر مالی

 • ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و بخشنامه ها و آیین نامه های مالی صادره از سازمان مرکزی
 • نظارت بر اجرای قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی
 • نظارت بر کلیه دریافتها وصولی های واحد (شهریه) طبق آیین نامه های و بخش نامه های صادره از سازمان مرکزی
 • نظارت در تهیه و تنظیم حقوق و دستمزد کارکنان و اعضاء هیات علمی و حق التدریس و غیره
 • نظارت بر حسن اجرای قراردادها  پرداخت های عمرانی
 • نظارت بر پرداختهای پژوهشی از قبیل طرح های پژوهشی و خرید هایی که مجوز پرداخت از بودجه پژوهشی دارند و غیره
 • نظارت برخریدها و معاملات و معاملات دانشگاه بر اساس بخشنامه های مالی صادره از سازمان مرکزی
 • نظارت بر پرداختها و انطباق آنها با ضوابط و بخشنامه های ابلاغی از سازمان مرکزی
 • نظارت بر تنظیم صحیح اسناد حسابداری و مارک مالی و ثبت دقیق اسناد در دفاتر کل و روزنامه ها و همچنین
 •  نظارت بر نگهداری  اسناد و مدارک مالی
 • نظارت و همکاری در تهیه تراز نامه های ماهیانه و پایان سال واحد و همچنین پیگیری تسویه حسابهای فی مابین واحد و پیش پرداختها و بدهکاران و بستانکاران و تنخواه گردان و همچنین پیگیری مغایرتهای بانکی عضو کمیته وام کارکنان و نظارت بر پرداخت وامها بر اساس بخشنامه های صادره از سازمان مرکزی
 • نظارت بر اجرای دقیق رسیدها و حواله های انبار (تعدادی و ریالی)
 • نظارت و همکاری در تهیه و تنظیم انواع بودجه واحد از قبیل بودجه های سه ماهه و پیش بینی بودجه سال آتی
 • نظارت و راهنمایی های لازم در رابطه با امور حسابداری مراکز تابعه و ابلاغ آیین نامه ها و بخشنامه های مالی صادره از سازمان مرکزی به مراکز ذیربط
 • نظارت بر حسن اجرای قراردادها از طریق هماهنگی با مسئولین ذیربط
 • نظارت بر حسن اجرای سایر امورمالی واحد
 • نظارت بر مصرف اعتبارات طبق مقررات و ضوابط قانونی
 • رسیدگی به اسناد و مدارک مالی با توجه به مقررات و آئین نامه های مربوط
 

امور شهریه:

یکی از مراکز مهم و حساس در دانشگاه واحد شهریه است، این بخش با استفاده از بخشنامه های ارسالی از سازمان مرکزی فعال بوده و کلیه عملیات خود را با توجه به بخشنامه های سازمان مرکزی انجام می دهد.

با ورود دانشجویان جدیدالورود به دانشگاه پرونده های مالی این دانشجویان در واحد شهریه فعال و تشکیل پرونده می شود، شهریه پرداختی دانشجویان بر اساس آخرین بخشنامه های ارسالی از سازمان مرکزی در سیستم شهریه ثبتو از دانشجویان دریافتمی گردد، نحوه پرداخت شهریه به صورت اینترنتی می باشد، که در حال حاضر دو بانک ملی و ملت آماده دریافت واریزی های دانشجویان می باشند.

عمده وظایف واحد شهریه به شرح زیر می باشد:

دریافت مدارک تخفیف شهریه طبق بخشنامه سازمان مرکزی

ارتباط با سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشجویان از بدو ورود به دانشگاه با در دست داشتن معرفی نامه از بنیاد شهید و ستاد شاهد و امور ایثارگران مستقر در دانشگاه می توانند از تسهیلات و مزایای این دانشگاه در این خصوص استفاده نمایند.

ارتباط مستقیم با بانک ملی شعبه دانشگاه، واحد شهریه دانشجویانی را که بضاعت مالی مناسبی جهت پرداخت شهریه خود ندارند، به بانک جهت دریافت تسهیلات معرفی می نماید.

تسویه حساب مالیدانشجویان در زمان فراغت از تحصیل، دانشجویان با در دست داشتن فرم تسویه که از امور فارغ التحصیلان می گیرند و تماممدارک مالی (فیش های پرداختی، مدارک تخفیف و ...) به واحد شهریه مراجعه و پس از بررسی مدارک موجود، تسویه حساب نهایی مالی دانشجو انجام می پذیرد.